ENGLISH   
 search 
 
-A +A
 
Siam Inter Payroll
www.payroll.ninenic.com HOME What is SIPA SIPA's SERVICES CONTACT SIPA    
Siam Inter Payroll
Payroll Service
HR Service
ADMINISTRATIVE Service
LANGUAGES TRANSLATION ServiceSiam Inter Payroll หรือ SIPA คือผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการเงินเดือน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านธุรการ และรวมถึงงานแปลเอกสารต่างๆ อย่างมืออาชีพ
 
SIPA ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับแนวบริหารธุรกิจแนวใหม่ จากคนรุ่นใหม่ที่เริ่มมีแนวคิดการบริหารให้สอดคล้องและทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษกิจ สังคมที่เริ่มเปลี่ยนไป ธุรกิจต่างๆเริ่มมีแนวทางการลดต้นทุนที่ต่างๆกันไป และหนึ่งในตัวเลือกที่ถือเป็นที่นิยมในปัจจุบันคือบริการ "Outsource"

จากประสบการณ์เฉพาะด้านกว่า 20 ปีนั้น ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความชำนาญและมืออาชีพที่แท้จริงที่มั่นใจได้ในทักษะและศักยภาพที่จะนำธุรกิจท่านไปสู่การได้เปรียบและการลงทุนที่คุ้มค่า ซึ่งนอกเหนือจากการบริการด้านเงินเดือน บริหารงานบุคคลและงานธุรการแล้วงานแปลเอกสารถือเป็นอีกหนึ่งความชำนาญที่เราสามารถบริการให้แก่ท่านได้อย่างมืออาชีพเช่นกัน
 

บริการจาก SIPA สามารถช่วยท่านแบ่งเบาภาระด้านความซับซ้อนของงานบริหารจัดการเงินเดือน ทั้งปัญหาเรื่องเวลาที่จำกัดที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จบรรลุตามเวลาที่กำหนด เช่น การยื่นภาษี การยื่นเงิน สมทบประกันสังคม หรือแม้กระทั่งการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารให้แก่พนักงาน ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่สร้างภาระความรับผิดชอบให้แก่ผู้ดำเนินการทั้งสิ้น โดยที่ไม่เกิดรายรับใดๆ จากงานดังกล่าวนี้เลย หรือแม้กระทั่งงานด้านบริหารงานบุคคลและธุรการเช่นกัน ก็เป็นงานที่สิ้นเปลืองทรัพยการบุคลในการดำเนินการทั้งสิ้นบริการ "Outsource" จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในสถาการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันในด้านธุรกิจที่สูงขึ้นเรื่อย

SIPA สามารถตอบสนองและรองรับความต้องการของทุกๆ ธุรกิจให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่จำนวนพนักงานเท่าใด เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้ตรงตามจุดประสงค์ และขนาดของธุรกิจให้เหมาะสมที่สุด เพื่อจะสามารถแบ่งเบาภาระเรื่องทรัพยากรบุคคลให้แก่ท่านได้มากที่สุด และตรงเป้าหมายที่สุดเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการในแผนการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 


 
ไว้ใจ SIPA ให้ดูแลงานคุณอย่างมืออาชีพ เพราะ " SIPA คือมืออาชีพที่คุณไว้ใจได้ "
 


| HOME | What is SIPA | SIPA's SERVICES | CONTACT SIPA
 
  ©Copyright 2002-2024 All rights reserved.
อีคอมสยาม ดอท คอม จำกัด
Tel : 02- 9682665 Fax: 02- 9683400
Email : info@ninenic.com
 
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic