ENGLISH   
 search 
 
-A +A
 
Siam Inter Payroll
www.payroll.ninenic.com HOME What is SIPA SIPA's SERVICES CONTACT SIPA    
Siam Inter Payroll
Payroll Service
HR Service
ADMINISTRATIVE Service
LANGUAGES TRANSLATION Service  Administration Outsource

SIPA บริการงานด้าน Administration ให้คุณยังไง

งานธุรการเป็นหนึ่งในภาระที่หลายๆองค์กรประสบอยู่ เพราะเป็นส่วนงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ต่อองค์กร แต่ยังคงต้องมีอยู่เพื่อดูแลองค์กรและสถานประกอบการให้เรียบร้อย แต่เมื่อนึกถึงต้นทุนที่ต้องจ่ายไป เมื่อนำมาวิเคราะห์แล้ว กลับเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะยังต้องอิงนโยบายรัฐด้วย เช่น ค่าแรงขั้นต่ำ เงินสมทบประกันสังคม หรือแม้กระทั่งการปรับเงินเดือนและตำแหน่งของพนักงานในแต่ละปี และสวัสดิการ ที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานในแต่ละเดือนหรือปีนั้น ก็ไม่น้อยเช่นกัน

SIPA เป็นหนึ่งทางออกให้แก่องค์กรท่าน ในการลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยที่ท่านยังได้รับผลของงาน ที่ไม่ได้ด้อยลงไป ในทางกลับกันท่านยังได้ผู้ชำนาญมาดำเนินการให้อย่างมืออาชีพ โดยที่ไม่ต้องคำนึง ถึงการจ่ายสวัสดิการหรือการปรับเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำอีกต่อไป

รายละเอียดงาน Administration Outsource ที่ SIPA บริการให้คุณ

SIPA สนับสนุนและดำเนินงานงานธุรการอย่างครบวงจร โดยที่ลูกค้าเพียงแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้แก่เรา หลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว SIPA จะส่งให้ลูกค้าทำการอนุมัติเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ข้อมูลและเอกสารของลูกค้าถือเป็นความลับสูงสุดและมีกระบวนการการจัดเก็บที่ปลอดภัย และลูกค้าสามมารถเรียกตรวจสอบได้เสมอ
 • บริการออกจดหมายรับรองพนักงาน
  SIPA บริการออกจดหมายรับรองให้แก่พนักงานท่าน ซึ่งรายละเอียดของจดหมายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การนำไปใช้งาน เช่น การขอสินเชื่อ การขอวีซ่า เป็นต้นโดย SIPA จะส่งเอกสารต้นฉบับให้แก่ผู้มีอำนาจลงนามเพื่อเซ็นรับรองก่อนนำจ่ายให้พนักงาน
   
 • ดำเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการแก่พนักงาน
  SIPA บริการดำเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการให้แก่พนักงานตามนโยบายบริษัท โดยทางลูกค้าแจ้งรายละเอียดประเภทของสวัสดิการและระเบียบการเบิกจ่ายให้กับ SIPA ขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด SIPA จะเป็นผู้ดำเนินการและลูกค้าเป็นผู้อนุมัติการทำจ่ายทุกครั้ง SIPA จะทำการจัดเก็บสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายแต่ละรายการให้ลูกค้าทราบทุกเดือน
   
 • จัดหาผู้ให้บริการสำหรับประกันกลุ่ม (ประกันสุขภาพพนักงาน)
  SIPA มีบริการจัดหาผู้ให้บริการสำหรับประกันสุขภาพพนักงาน โดย SIPA จะสรรหาและนำเสนอรายละเอียดประกันหมู่จากผู้ให้บริการแต่ละราย เพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบ  และตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด
   
 • จัดเตรียม ตีพิมพ์ประกาศจากบริษัทเพื่อแจ้งแก่พนักงาน
  SIPA จะจัดเตรียมตีพิมพ์ประกาศหรือจดหมายแจ้งพนักงานให้กับลูกค้าตามจุดประสงค์และรายละเอียดที่ลูกค้ากำหนดเช่น การแจ้งการปรับเงินเดือน แจ้งการปรับตำแหน่ง แจ้งข่าวบริษัท หรือข้อมูลที่สำคัญจากหน่วยงานรัฐ เช่นการปรับค่าแรงขั้นต่ำ การปรับเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดข่าวสารที่สำตัญและอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
   
 • แจ้งรายชื่อและดำเนินการเรื่องการส่งพนักงานเข้าตรวจสุขภาพประจำปี
  SIPA จะดำเนินการเรื่องสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน โดยเริ่มตั้งแต่เรื่องการเสนอราคา ของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพยาบาลแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม  และตรงตามความต้องการมากที่สุด พร้อมทั้ง SIPA จะดำเนินการเตรียมรายชื่อพนักงานและจัดส่งให้แก่สถานพยาบาลที่ลูกค้าได้เลือกไว้  อย่างครบวงจร


| HOME | What is SIPA | SIPA's SERVICES | CONTACT SIPA
 
  ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
อีคอมสยาม ดอท คอม จำกัด
Tel : 02- 9682665 Fax: 02- 9683400
Email : info@ninenic.com
 
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic