ENGLISH   
 search 
 
-A +A
 
www.payroll.ninenic.com HOME What is SIPA SIPA's SERVICES CONTACT SIPA    
Siam Inter Payroll
Payroll Service
HR Service
ADMINISTRATIVE Service
LANGUAGES TRANSLATION Service  Languages Translation Service

บริการแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น

SIPA รองรับความต้องการของคุณในด้านงานแปลเอกสารอย่างหลากหลาย ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการด้วยภาษาไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น ด้วยศักยภาพและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ท่านสามารถมั่นใจได้ในความเป็นมืออาชีพของเรา

SIPA บริการแปลเอกสารให้คุณยังไงบ้าง
  • การแปลเอกสารต่างๆ จะใช้ตัวหนังสือแบบ Angsana ด้วยขนาด 14
  • ทาง SIPA จะขอให้ลูกค้าแจ้งรายละเอียดหรือส่งงานให้ทางเราประเมิณค่าใช้จ่ายก่อน และทำการแจ้งราคาค่าบริการพร้อมใบเสนอราคาให้ลูกค้าทำการอนุมัติก่อนเริ่มดำเนินการ

Original Language Translated Language Price per page A4 (THB)
Japanese
Thai
600
Japanese
English
600
Thai
English
500
English
Thai
500


  • ระยะเวลาการให้บริการสำหรับงานแปลเอกสารนั้นขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือ คือปริมาณงาน และระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด ทั้งนี้หลังจาก SIPA ได้รับตัวอย่างงานจากลูกค้าแล้ว เราจะทำการแจ้งระยะเวลาการดำเนินการพร้อมกับราคาให้ลูกค้าทราบ แต่หากเป็นงานเร่งด่วนที่ระยะเวลาเร็วกว่าที่กำหนดไว้ 2-3 วัน อาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปกติประมาณ 20%  ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในผลงานที่เป็นมืออาชีพจากผู้ชำนาญงานของเรา
     
  • ก่อนส่งมอบงานแต่ละชิ้นให้ลูกค้าเรามีจะทำการตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งเพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับจากเราหลังจากการแปลเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ทาง SIPA จะส่งมอบให้ลูดค้าอย่างเร็วที่สุด ทั้งแบบ Soft Copy (word / excel/PDF file ทาง e-mail) และแบบ Hard Copy (เอกสารต้นฉบับ ทางไปรษณีย์ EMS)
     
  • อนึ่งนอกเหนือจากงานแปลเอกสารแล้ว SIPA ยังมีบริการแปลข้อความจาก e-mail ภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นเพื่อให้ลูกค้าได้มีความสะดวก  และมั่นใจได้ในความถูกต้องในการตอบเมลนั้นๆ โดยลูกค้าเพียงส่ง e-mail ฉบับที่ต้องการแปลนั้นให้กับทางทีมงานแปล  และแจ้งความประสงค์ว่าต้องการตอบเมลนั้นๆในรูปแบบใด SIPA จะทำการร่าง reply mail ให้ลูกค้าเพื่อทำการตอบกลับ  e-mail ฉบับนั้นกลับไป


| HOME | What is SIPA | SIPA's SERVICES | CONTACT SIPA
 
  ©Copyright 2002-2024 All rights reserved.
อีคอมสยาม ดอท คอม จำกัด
Tel : 02- 9682665 Fax: 02- 9683400
Email : info@ninenic.com
 
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic